جدیدترین کتابهای انتشارات شهرآب

۵۵۰۰۰۰۰ ریال
۴۹۰۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر سعیده عبداله پور

زیست شناسی سلولی و مولکولی راد

۴۴۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: محمدسعیدغلامی

ازنمونه گیری تاکنترل کیفی درآز

۱۹۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: متقی‏ پور

رسم فنی عمومی . و 4 . متقی پور

۲۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: وکیل الرعایا

مرجع محاسبات تاسیسات مکانیکی س

۷۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ریچارد مک فرسون

پاتولوژی مولکولی هنری دیویدسون

۲۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ریچارد مک فرسون

پاتولوژی بالینی سرطان هنری دیو

۲۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: کارول تیلور

اصول و مهارت های پرستاری تیلور

۴۵۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: آرمان لطیفی

آزمون‌های کنکور ارشد وزارت بهد

۲۴۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دن ال لونگو

هاریسون 2022بیماری های عفونی و

۷۹۰۰۰۰۰ ریال
۸۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر علی اسدالهی امین

هاریسون بیماریهای عفونی باکتری

۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترامین دلیلی

آزمون دستیاری و پره انترنی لار

۳۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: احمدی چهره برق

ریاضیات کاربردی 2 . احمدی چهره

۸۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: صابر ساعتی مهتدی

ریاضیات پایه . ساعتی مهتدی ، ا

۷۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: طاهره توفیقیان

اورژانسهای پیش بیمارستانی/فوری

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: سوزان ام برنز

ضروریات پرستاری مراقبت های ویژ

۶۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: مهدی مرسلی

PHYTON برنامه نویسی بر اساس پر

۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۲۳۰۰۰۰۰ ریال
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ابوذر کیانی

نظریه ها و مسائل فیزیک هسته ای

۱۱۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ژاکلین میتون

فرهنگ نامه مصور اخترشناسی . کم

۴۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ای . ان . توپتیگین

الکترودینامیک پیشرفته ج 2 . تو

۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ابوذر کیانی

آزمایشگاه فیزیک عمومی . کیانی

۱۷۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترعلی اکبرسیف

روانشناسی پرورشی نوین (روانشنا

۴۸۰۰۰۰۰ ریال

پرفروش ترین کتابهای انتشارات شهرآب

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: طاهره توفیقیان

اورژانسهای پیش بیمارستانی/فوری

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: پرفسور توماس سادلر

جنین شناسی لانگمن 2024/حسن زاد

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: سلمانی نژاد

مشاوره ژنتیک کاربردی . هارپر .

۴۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: نجات مهدیه

mseژنتیک انسانی1402/ج2/نجات مه

۱۶۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: اسکایی الکساندر

طب فشاری/الکساندر/اشراقیه

۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: انجمن قلب آمریکا

دستورالعمل احیاء قلبی ریوی aha

۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: گرد آورنده میلاد اعرابی

آزمون ارتقا تخصصی جراحی عمومی1

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: موسسه بی جین

اطلس طب فشاری / بیطرف / اشراقی

۹۵۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
مترجم: دکترمعتمدی

جراحی شوارتز2019/ج4/دکترمعتمدی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلزبرونکاردی

جراحی شواترز2019/ج3/دکترمعتمدی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلز برونیکاردی

جراحی شوارتز2019/پروفسورمعتمد/

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترکرمانیان

آناتومی عمومی/کرمانیان/اشراقیه

۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۴۹۰۰۰۰ ریال
۹۹۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترفردین عمیدی

آناتومی عمومی (بر اساس آناتومی

۲۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترمحمدپدرام

اطلس خون شناسی/پدرام. ساکی. جا

۴۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: نوشافرزایی

DRSبهداشت مادرو کودک و باروری/

۱۹۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترگلچینی

علوم تشریح ج2 دستگاه اسکلتی عض

۳۴۹۰۰۰۰ ریال
مترجم: دکتر ابوالفضل ارجمند

چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و

۲۳۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: رضا جمشیدی

کلیات بهداشت محیط . درسنامه و

۲۹۰۰۰۰۰ ریال
۳۹۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر منوچهر قارونی

اصول طب داخلی هاریسون 2022 بیم

۴۶۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: غلامرضا درخشان دیلمی

مبانی طب داخلی سیسیل 2022 بیما

۱۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۸۹۹۰۰۰ ریال

فروش ویژه

مترجم: دکتر نجات مهدیه

ژنتیک‏ استنسفیلد/نجات‏مهدیه‏/ب

۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۵۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: محبوب احمدی زاد

مجری محبوب . احمدی زاد . نشر ش

۳۴۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰ ریال ۲۰%
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: نجات مهدیه

مروری جامع بر ژنتیک . نجات مهد

۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۷۵۰۰۰۰ ریال
۲۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: شفیعی رودپشتی.

گردشگری ورزشی /مبانی .راهبردها

۴۸۰۰۰۰۰۴۳۲۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: بابک بابا عباسی

IQB بیوانفورماتیک / بابا عباسی

۱۵۰۰۰۰ ریال
۱۴۹۰۰۰۰ ریال
۱۲۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: عماد جعفرزاده

EAC ضروریات زیست شناسی عمومی /

۲۰۳۰۰۰۰ ریال
۹۹۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: تام استراخان

ژنتیک مولکولی انسانی استراخان

۱۲۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر داوود

ABS درسنامه قارچ شناسی/رمزی/آر

۳۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: روبرت توماس ار

زیست شناسی مهره داران / ابراهی

۱۲۰۰۰۰ ریال
۲۱۱۰۰۰۰ ریال
۲۷۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: محمد ایمانی

بانک سوالات ارشد انفورماتیک پز

۱۱۹۰۰۰ ریال
۴۹۰۰۰۰۰ ریال
۶۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر علیرضا

KEY BOOK بانک جامع سوالات اطفا

۱۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: بابک حسینی

اصول مربیگری برای مربیان هوانو

۴۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: برایان تریسی

استخدام و اخراج کارکنان (برایا

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

خلاقیت و حل مسئله در تجارت (بر

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

استراتژی تجارت (کسب و کار) (بر

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

مدیریت زمان (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

مذاکره در تجارت (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

جلسات نتیجه بخش (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%