جدیدترین کتابهای انتشارات شهرآب

نویسنده: احمدی چهره برق

ریاضیات کاربردی 2 . احمدی چهره

۸۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: صابر ساعتی مهتدی

ریاضیات پایه . ساعتی مهتدی ، ا

۷۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: طاهره توفیقیان

اورژانسهای پیش بیمارستانی/فوری

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: سوزان ام برنز

ضروریات پرستاری مراقبت های ویژ

۶۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: مهدی مرسلی

PHYTON برنامه نویسی بر اساس پر

۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۲۳۰۰۰۰۰ ریال
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ابوذر کیانی

نظریه ها و مسائل فیزیک هسته ای

۱۱۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ژاکلین میتون

فرهنگ نامه مصور اخترشناسی . کم

۴۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ای . ان . توپتیگین

الکترودینامیک پیشرفته ج 2 . تو

۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ابوذر کیانی

آزمایشگاه فیزیک عمومی . کیانی

۱۷۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترعلی اکبرسیف

روانشناسی پرورشی نوین (روانشنا

۴۸۰۰۰۰۰ ریال
۳۱۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: رابرت رزنیک

آشنایی با نسبیت خاص . رزنیک .

۱۳۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترمحمد حسین مدرسی

کلون سازی ژن و آنالیز DNA و8/د

۴۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترحسن زاده

بافت شناسی عملی/دکترحسن زاده/ا

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: زینب رضائی فرد

راهنمای تکنیک های بخیه/رضائی ف

۱۱۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: سینا دوبرادران

MSEآزمون ارشدمهندسی بهداشت محی

۲۵۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: علی افشاری

فرآیندعملیات اورژانس پیش بیمار

۱۵۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: پیمان میکائیلی

QRSکتاب مرورسریع وتمرین 504 وا

۲۴۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: پیمان میکائیلی

504وازه ضروریDRS/میکائیلی(دکتر

۳۴۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: میلانی فر

DRSاصول و مبانی آموزش پزشکی/می

۱۷۹۰۰۰۰ ریال
۱۹۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: مرضیه دولتشاه

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تا

۲۶۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلز ماکت

راهنمای حرفه ای علایم و نشانه

۸۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر فرزاد شیدفر

تغذیه اساسی ج2/ویتامین../دکترش

۲۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: تفضلی هرندی

MSE ارشدمامایی وزارت بهداشت ج

۳۷۹۰۰۰۰ ریال
۲۵۹۰۰۰۰ ریال

پرفروش ترین کتابهای انتشارات شهرآب

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: طاهره توفیقیان

اورژانسهای پیش بیمارستانی/فوری

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: پرفسور توماس سادلر

جنین شناسی لانگمن 2024/حسن زاد

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: سلمانی نژاد

مشاوره ژنتیک کاربردی . هارپر .

۴۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: نجات مهدیه

mseژنتیک انسانی1402/ج2/نجات مه

۱۶۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: اسکایی الکساندر

طب فشاری/الکساندر/اشراقیه

۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: انجمن قلب آمریکا

دستورالعمل احیاء قلبی ریوی aha

۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: گرد آورنده میلاد اعرابی

آزمون ارتقا تخصصی جراحی عمومی1

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: موسسه بی جین

اطلس طب فشاری / بیطرف / اشراقی

۹۵۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
مترجم: دکترمعتمدی

جراحی شوارتز2019/ج4/دکترمعتمدی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلزبرونکاردی

جراحی شواترز2019/ج3/دکترمعتمدی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلز برونیکاردی

جراحی شوارتز2019/پروفسورمعتمد/

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترکرمانیان

آناتومی عمومی/کرمانیان/اشراقیه

۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۴۹۰۰۰۰ ریال
۹۹۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترفردین عمیدی

آناتومی عمومی (بر اساس آناتومی

۲۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترمحمدپدرام

اطلس خون شناسی/پدرام. ساکی. جا

۳۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: نوشافرزایی

DRSبهداشت مادرو کودک و باروری/

۱۹۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترگلچینی

علوم تشریح ج2 دستگاه اسکلتی عض

۳۴۹۰۰۰۰ ریال
مترجم: دکتر ابوالفضل ارجمند

چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و

۲۳۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: رضا جمشیدی

کلیات بهداشت محیط . درسنامه و

۲۹۰۰۰۰۰ ریال
۳۹۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر منوچهر قارونی

اصول طب داخلی هاریسون 2022 بیم

۴۶۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: غلامرضا درخشان دیلمی

مبانی طب داخلی سیسیل 2022 بیما

۱۱۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: محبوب احمدی زاد

مجری محبوب . احمدی زاد . نشر ش

۳۴۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰ ریال ۲۰%

فروش ویژه

نویسنده: محبوب احمدی زاد

مجری محبوب . احمدی زاد . نشر ش

۳۴۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰ ریال ۲۰%
۷۵۰۰۰۰ ریال
۲۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: شفیعی رودپشتی.

گردشگری ورزشی /مبانی .راهبردها

۴۸۰۰۰۰۰۴۳۲۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: بابک حسینی

اصول مربیگری برای مربیان هوانو

۴۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: برایان تریسی

دوره 14 جلدی کتاب های برایان ت

۱۹۶۰۰۰۰۰۱۷۶۴۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

استخدام و اخراج کارکنان (برایا

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

خلاقیت و حل مسئله در تجارت (بر

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

استراتژی تجارت (کسب و کار) (بر

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

مدیریت زمان (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

مذاکره در تجارت (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

جلسات نتیجه بخش (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

رهبری (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

موفقیت شخصی (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

موفقیت در فروش (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

انگیزه در تجارت (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

واگذاری کارها و نظارت (برایان

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

بازاریابی (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: برایان تریسی

مدیریت فروش (برایان تریسی)

۱۴۰۰۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: علی جمال محمدی

نکات کلیدی در مهارت های مذاکره

۲۴۰۰۰۰۰۲۱۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: علی جمال محمدی

مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش

۲۹۰۰۰۰۰۲۶۱۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: انسیه تاجیک

سکوت سرد . تاجیک . انتشارات شه

۲۸۰۰۰۰۰۲۵۲۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: مجتبی زارعی

تاملاتی تطبیقی در خوارج کلاسیک

۱۵۰۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: رابرت لیهی

شناخت‌درمانی معاصر: نظریه، پژو

۲۹۰۰۰۰۰۲۶۱۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: احمد باقری

خانواده در اسلام و ایران . باق

۴۲۰۰۰۰۰۳۷۸۰۰۰۰ ریال ۱۰%
مترجم: کورش محمودی‌

فضا طرح چیدمان در معماری داخلی

۴۹۰۰۰۰۰۴۴۱۰۰۰۰ ریال ۱۰%
۵۹۰۰۰۰۰۵۳۱۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: ویلیام مورگان

رفتار اجزای سازه‌ها (مقدمه‌ای

۳۴۰۰۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%
۱۹۰۰۰۰۰۱۷۱۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: روبرت دی. انکور

طراحی سازه‌های بتنی نگهدارنده

۳۴۰۰۰۰۰۳۰۶۰۰۰۰ ریال ۱۰%