جدیدترین کتابهای انتشارات شهرآب

نویسنده: محمد طاهردنگ کو

علم تصویربرداری رزونانس مغناطی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: میلاد محتشمی

ATSمجموعه سوالات ارشد و دکترا

۴۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: فریبا دنیایی

زیر ذره بین بهداشت عمومی . دنی

۶۸۰۰۰۰۰ ریال
۴۹۵۰۰۰۰ ریال
۲۳۰۰۰۰۰ ریال
۴۳۰۰۰۰۰ ریال
۴۲۰۰۰۰۰ ریال
۴۲۰۰۰۰۰ ریال
۲۱۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: مصطفی ثمریها

500 نکته کاربردی برای مهندسیان

۱۹۴۰۰۰۰ ریال
نویسنده: یعقوب زاده

آنچه باید در تنظیم قرارداد مشا

۱۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۴۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: روانشادنیا

پیش بینی برای ثروت آفرینی با ا

۲۳۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر نجات مهدیه

بانک جامع سوالات کارشناسی ارشد

۴۵۰۰۰۰۰ ریال
مترجم: دکتر نجات مهدیه

ژنتیک در پزشکی تامسون2024و9/نج

۷۵۰۰۰۰۰ ریال
۴۷۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: فریبا دنیایی

زیر ذره بین بهداشت خانواده . د

۶۵۰۰۰۰۰ ریال
۲۶۰۰۰۰۰ ریال
۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: مهندس احمد رفیعی میرزا

نقشه برداری کاربردی . رفیعی می

۲۲۸۰۰۰۰ ریال
۴۷۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر مزدک گنجعلی‌خانی حاکمی ,

روش های آزمایشگاهی در ایمونولو

۱۶۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: محمدی جانکی

کتاب جامع روسازی راه و فرودگاه

۱۸۵۰۰۰۰ ریال
۱۹۵۰۰۰۰ ریال
۲۷۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر آرمان شهریاری

درمانگاه گوارش و چند اورژانس م

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر سیمین دشتی خویدکی

مهارت های پایهء طبابت بر بالین

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: گروهی از نویسندگان

اطلس پایه آناتومی/مشاری/تیمورز

۲۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: مدیر تولید مهدی شاه محمدی

اطلس پایه فیزیولوژی/حاجی بابای

۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۹۸۰۰۰۰ ریال

پرفروش ترین کتابهای انتشارات شهرآب

نویسنده: دکتر ناعمه نیک ورز

دارودرمانی بیماریهای اعصاب و ر

۲۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر منوچهر قارونی

تشخیص افتراقی چرچیل و5/ 2022/ج

۲۵۰۰۰۰۰ ریال
۴۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: عباس شمسعلی نیا

بانک سوالات پرستاری ارشد /غفار

۶۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: زهراتذکری

تغذیه و تغذیه درمانی در پرستار

۲۲۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: طاهره توفیقیان

اورژانسهای پیش بیمارستانی/فوری

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: پرفسور توماس سادلر

جنین شناسی لانگمن 2024/حسن زاد

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: سلمانی نژاد

مشاوره ژنتیک کاربردی . هارپر .

۴۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: نجات مهدیه

mseژنتیک انسانی1402/ج2/نجات مه

۱۶۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: اسکایی الکساندر

طب فشاری/الکساندر/اشراقیه

۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: انجمن قلب آمریکا

دستورالعمل احیاء قلبی ریوی aha

۲۰۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: گرد آورنده میلاد اعرابی

آزمون ارتقا تخصصی جراحی عمومی1

۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: موسسه بی جین

اطلس طب فشاری / بیطرف / اشراقی

۹۵۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
مترجم: دکترمعتمدی

جراحی شوارتز2019/ج4/دکترمعتمدی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلزبرونکاردی

جراحی شواترز2019/ج3/دکترمعتمدی

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: چارلز برونیکاردی

جراحی شوارتز2019/پروفسورمعتمد/

۳۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترکرمانیان

آناتومی عمومی/کرمانیان/اشراقیه

۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۴۹۰۰۰۰ ریال
۹۹۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترفردین عمیدی

آناتومی عمومی (بر اساس آناتومی

۲۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترسلدوزیان

اصول و کاربرد نسخه خوانی(کارآم

۲۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترمحمدپدرام

اطلس خون شناسی/پدرام. ساکی. جا

۴۹۰۰۰۰۰ ریال
۹۲۹۰۰۰ ریال
نویسنده: دکترگلچینی

علوم تشریح ج2 دستگاه اسکلتی عض

۳۴۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: رضا جمشیدی

کلیات بهداشت محیط . درسنامه و

۲۹۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: عطاران زاده

تفسیر بالینی آزمایش های پزشکی

۵۹۵۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰۰ ریال

فروش ویژه

نویسنده: حسین رفیع منش

برای کنکور ارشد و دکتری آمار ز

۶۹۸۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر نسرین سرکشی

ایمونوبیولوژی برای پرستاران و

۹۵۰۰۰۰ ریال
۵۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: محبوب احمدی زاد

مجری محبوب . احمدی زاد . نشر ش

۳۴۰۰۰۰۰۲۷۲۰۰۰۰ ریال ۲۰%
۴۹۹۰۰۰ ریال
۱۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: تی ای براون

درآمدی بر DNA و کلون ژن . رضوا

۸۶۰۰۰۰ ریال
۷۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: ثریا قدکپور

مفاهیم و نظریه های پرستاری . ق

۴۹۹۰۰۰ ریال
نویسنده: لیلا سادات کهنگی

اصول اکسیژن درمانی . کهنگی . م

۶۴۹۰۰۰ ریال
۲۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: شفیعی رودپشتی.

گردشگری ورزشی /مبانی .راهبردها

۴۸۰۰۰۰۰۴۳۲۰۰۰۰ ریال ۱۰%
نویسنده: هوشیار خزایی‏

آزمونهای جامع استخدامی . خزایی

۹۶۰۰۰۰ ریال
۱۴۹۰۰۰۰ ریال
نویسنده: رسول گلی

RRN مرور سریع منابع ارشد و است

۵۹۰۰۰۰ ریال
۱۲۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: عماد جعفرزاده

EAC ضروریات زیست شناسی عمومی /

۲۰۳۰۰۰۰ ریال
نویسنده: گروه ‏مولفین‏

سوالات کنکور ارشد و دکترا وزار

۸۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: امیره نجات شکوهی

1000نکته در بیوشیمی پزشکی / نج

۳۲۰۰۰ ریال
۹۹۰۰۰۰ ریال
۲۵۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: تام استراخان

ژنتیک مولکولی انسانی استراخان

۱۲۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: دکتر داوود

ABS درسنامه قارچ شناسی/رمزی/آر

۳۵۰۰۰۰ ریال
نویسنده: جانیس ال هینکل

برونر 8 ایمونولوژی 2018 / آتش

۳۴۹۰۰۰ ریال
نویسنده: صالحه تجلی

آزمونهای ارشد پرستاری مراقبت ه

۱۷۹۰۰۰ ریال
۴۹۰۰۰۰ ریال
۲۰۰۰۰۰ ریال
نویسنده: امیر سالاری

راهنمای مدیریت احیا قلبی ، ریو

۴۰۰۰۰۰ ریال
۷۰۰۰۰۰ ریال